رزرو هتل , رزرو بلیط پرواز هواپیما , رزرو و فروش انواع تور های معمولی , تور های ترکیبی , سفارشی و لوکس در ترکیه , هند , چین , مالزی , اروپا , ..

شما اینجا هستید : 

 • تور آنتالیا پرواز ماهان

  • تور آنتالیا پرواز ماهان

  • نام تور برنامه ریزی شده :

  • files\8445\Products\63835-SmallPic.jpg

  • عکس کوچک 1 :

  • files\8445\Products\63835-SmallPic.jpg

  • عکس کوچک 2 :

  • files\8445\Products\63835-SmallPic.jpg

  • عکس کوچک 3 :

کیا تراول با همکاری آزانس سفر نامه مجری مستقیم

تور های ترکیه

تور کروز ترکیه تابستان 94

تور های ترکیه و یونان بدون اخذ ویزا شنگن

تور ترکیه و جزایر یونان تابستان 94

تور کروز ازمیر ترکیه و جزایر میکونوس -سنتورینی -رودوس

تور ازمیر و اتن

تور 6 شب ازمیر اتن اقامت در کشتی کروز و هتل 5 ستاره تاپ ازمیر

تور کشتی کروز تابستان 94

****************

تور ازمیر رودوس سانتورینی اتن میکونوس ازمیر

تاریخ حرکت 23 تیر ویژه تعطیلات

مرداد ماه و شهریور ماه هر جمعه

قیمت تور کروز ترکیه:

INSIDE CABIN IB

DBL PP 6600000 تومان

SGL تومان 9200000

6 تا 12 سال 5200000 تومان

6 تا 12 سال 5000000 تومان

****************

OUTSIDE CABIN XBO

DBL PP 7000000تومان

SGL 9900000 تومان

6 تا 12 سال 5000000تومان

6 تا 12 سال 4900000 تومان
******************

SUITES

DBL PP 8200000 تومان

SGL 11500000 تومان

6 تا 12 سال 5900000 تومان

2 تا 6 سال 5300000تومان

قیمت نوزاد 500 تومان +400 یورو میباشد.

قیمت کودک مشروط بر اقامت کودک در یک کابین با دو تفر بزرگسال است.

خدمات تور کروز:

بلیط ترکیش

شامل کلیه عوارض

5 شب اقامت در کشتی در کابین انتخابی بصورت سرویس

صبحانه ناهار شام نوشیدنی

یک شب اقامت در هتل WYDHAM GRAND OZDELIK

در ازمیر

بازدید از جزایر اتن طبق برنامه که ارائه میشود.

کلیه تراسفر ها

بیمه تا سقف 10000 یورو

راهنمای فارسی زبان ذر طول مدت سفر

برنامه بازدید از جزیره ها:

14 جولای تهران ازمیر 09:00 تا 20:00

15 جولای رودوس 09:30 تا 22:00

16 جولای سنتورینی 07:30 تا 22:00

17 جولای اتن 06:00 تا 14:00 میکونوس 14:00 تا 20:00

18 جولای میکونوس

19 جولای 09:00 تا 21:00 ازمیر و تهران

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

88694090


88690184

88690185
******************************

تور کروز ترکیه تابستان 94

تور های ترکیه و یونان بدو اخذ ویزا شنگن

تور ترکیه و جزایر یونان تابستان 94

تور کروز ازمیر ترکیه و جزایر میکونوس -سنتورینی -رودوس

تور ازمیر و اتن

تور 6 شب ازمیر اتن اقامت در کشتی کروز و هتل 5 ستاره تاپ ازمیر

تور کشتی کروز تابستان 94

****************

تور ازمیر رودوس سانتورینی اتن میکونوس ازمیر

تاریخ حرکت 23 تیر ویژه تعطیلات

INSIDE CABIN IB

DBL PP 8500

SGL 9900

6 TO 12 YEARS 5900

2 TO 6 YEARS 5600

OUTSIDE CABIN XBO

DBL PP 8900

SGL 10500

6 TO 12 YEARS 5900

2 TO 6 YEARS 5600

SUITES

DBL PP 9500

SGL 12000

6 TO 12 YEARS 6400

2 TO 6 YEARS 5900

قیمت نوزاد 500 تومان +400 یورو میباشد.

قیمت کودک مشروط بر اقامت کودک در یک کابین با دو تفر بزرگسال است.

خدمات تور کروز:

بلیط ترکیش

شامل کلیه عوارض

5 شب اقامت در کشتی در کابین انتخابی بصورت سرویس

صبحانه ناهار شام نوشیدنی

یک شب اقامت در هتل WYDHAM GRAND OZDELIK

در ازمیر

بازدید از جزایر اتن طبق برنامه که ارائه میشود.

کلیه تراسفر ها

بیمه تا سقف 10000 یورو

راهنمای فارسی زبان ذر طول مدت سفر

برنامه بازدید از جزیره ها:

14 جولای تهران ازمیر 09:00 تا 20:00

15 جولای رودوس 09:30 تا 22:00

16 جولای سنتورینی 07:30 تا 22:00

17 جولای اتن 06:00 تا 14:00 میکونوس 14:00 تا 20:00

18 جولای میکونوس

19 جولای 09:00 تا 21:00 ازمیر و تهران

برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرمایید.

88982866

88982941

09190091946

******************************تور کروز ترکیه تابستان 94

تور های ترکیه و یونان بدون اخذ ویزا شنگن

تور ترکیه و جزایر یونان تابستان 94

تور کروز ازمیر ترکیه و جزایر میکونوس -سنتورینی -رودوس

تور ازمیر و اتن

تور 6 شب ازمیر اتن اقامت در کشتی کروز و هتل 5 ستاره تاپ ازمیر

تور کشتی کروز تابستان 94

****************

تور ازمیر رودوس سانتورینی اتن میکونوس ازمیر

تاریخ حرکت 23 تیر ویژه تعطیلات

مرداد ماه و شهریور ماه هر جمعه

قیمت تور کروز ترکیه:

INSIDE CABIN IB

DBL PP 6600000 تومان

SGL تومان 9200000

6 تا 12 سال 5200000 تومان

6 تا 12 سال 5000000 تومان

****************

OUTSIDE CABIN XBO

DBL PP 7000000تومان

SGL 9900000 تومان

6 تا 12 سال 5000000تومان

6 تا 12 سال 4900000 تومان
******************

SUITES

DBL PP 8200000 تومان

SGL 11500000 تومان

6 تا 12 سال 5900000 تومان

2 تا 6 سال 5300000تومان

قیمت نوزاد 500 تومان +400 یورو میباشد.

قیمت کودک مشروط بر اقامت کودک در یک کابین با دو تفر بزرگسال است.

خدمات تور کروز:

بلیط ترکیش

شامل کلیه عوارض

5 شب اقامت در کشتی در کابین انتخابی بصورت سرویس

صبحانه ناهار شام نوشیدنی

یک شب اقامت در هتل WYDHAM GRAND OZDELIK

در ازمیر

بازدید از جزایر اتن طبق برنامه که ارائه میشود.

کلیه تراسفر ها

بیمه تا سقف 10000 یورو

راهنمای فارسی زبان ذر طول مدت سفر

برنامه بازدید از جزیره ها:

14 جولای تهران ازمیر 09:00 تا 20:00

15 جولای رودوس 09:30 تا 22:00

16 جولای سنتورینی 07:30 تا 22:00

17 جولای اتن 06:00 تا 14:00 میکونوس 14:00 تا 20:00

18 جولای میکونوس

19 جولای 09:00 تا 21:00 ازمیر و تهران

برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرمایید.

88690184
88690185


88982866

88982941

09190091946

******************************

تور کروز ترکیه تابستان 94

تور های ترکیه و یونان بدو اخذ ویزا شنگن

تور ترکیه و جزایر یونان تابستان 94

تور کروز ازمیر ترکیه و جزایر میکونوس -سنتورینی -رودوس

تور ازمیر و اتن

تور 6 شب ازمیر اتن اقامت در کشتی کروز و هتل 5 ستاره تاپ ازمیر

تور کشتی کروز تابستان 94

****************

تور ازمیر رودوس سانتورینی اتن میکونوس ازمیر

تاریخ حرکت 23 تیر ویژه تعطیلات

INSIDE CABIN IB

DBL PP 8500

SGL 9900

6 TO 12 YEARS 5900

2 TO 6 YEARS 5600

OUTSIDE CABIN XBO

DBL PP 8900

SGL 10500

6 TO 12 YEARS 5900

2 TO 6 YEARS 5600

SUITES

DBL PP 9500

SGL 12000

6 TO 12 YEARS 6400

2 TO 6 YEARS 5900

قیمت نوزاد 500 تومان +400 یورو میباشد.

قیمت کودک مشروط بر اقامت کودک در یک کابین با دو تفر بزرگسال است.

خدمات تور کروز:

بلیط ترکیش

شامل کلیه عوارض

5 شب اقامت در کشتی در کابین انتخابی بصورت سرویس

صبحانه ناهار شام نوشیدنی

یک شب اقامت در هتل WYDHAM GRAND OZDELIK

در ازمیر

بازدید از جزایر اتن طبق برنامه که ارائه میشود.

کلیه تراسفر ها

بیمه تا سقف 10000 یورو

راهنمای فارسی زبان ذر طول مدت سفر

برنامه بازدید از جزیره ها:

14 جولای تهران ازمیر 09:00 تا 20:00

15 جولای رودوس 09:30 تا 22:00

16 جولای سنتورینی 07:30 تا 22:00

17 جولای اتن 06:00 تا 14:00 میکونوس 14:00 تا 20:00

18 جولای میکونوس

19 جولای 09:00 تا 21:00 ازمیر و تهران

برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرمایید.

88982866

88982941

09190091946

******************************


تور کروز ترکیه تابستان 94

تور های ترکیه و یونان بدو اخذ ویزا شنگن

تور ترکیه و جزایر یونان تابستان 94

تور کروز ازمیر ترکیه و جزایر میکونوس -سنتورینی -رودوس

تور ازمیر و اتن

تور 6 شب ازمیر اتن اقامت در کشتی کروز و هتل 5 ستاره تاپ ازمیر

تور کشتی کروز تابستان 94

****************

تور ازمیر رودوس سانتورینی اتن میکونوس ازمیر

تاریخ حرکت 23 تیر ویژه تعطیلات

INSIDE CABIN IB

DBL PP 8500

SGL 9900

6 TO 12 YEARS 5900

2 TO 6 YEARS 5600

OUTSIDE CABIN XBO

DBL PP 8900

SGL 10500

6 TO 12 YEARS 5900

2 TO 6 YEARS 5600

SUITES

DBL PP 9500

SGL 12000

6 TO 12 YEARS 6400

2 TO 6 YEARS 5900

قیمت نوزاد 500 تومان +400 یورو میباشد.

قیمت کودک مشروط بر اقامت کودک در یک کابین با دو تفر بزرگسال است.

خدمات تور کروز:

بلیط ترکیش

شامل کلیه عوارض

5 شب اقامت در کشتی در کابین انتخابی بصورت سرویس

صبحانه ناهار شام نوشیدنی

یک شب اقامت در هتل WYDHAM GRAND OZDELIK

در ازمیر

بازدید از جزایر اتن طبق برنامه که ارائه میشود.

کلیه تراسفر ها

بیمه تا سقف 10000 یورو

راهنمای فارسی زبان ذر طول مدت سفر

برنامه بازدید از جزیره ها:

14 جولای تهران ازمیر 09:00 تا 20:00

15 جولای رودوس 09:30 تا 22:00

16 جولای سنتورینی 07:30 تا 22:00

17 جولای اتن 06:00 تا 14:00 میکونوس 14:00 تا 20:00

18 جولای میکونوس

19 جولای 09:00 تا 21:00 ازمیر و تهران

برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرمایید.

88982866

88982941

09190091946

******************************

تور کروز ترکیه تابستان 94

تور های ترکیه و یونان بدو اخذ ویزا شنگن

تور ترکیه و جزایر یونان تابستان 94

تور کروز ازمیر ترکیه و جزایر میکونوس سنتورینی رودوس

تور ازمیر و اتن

تور 6 شب ازمیر اتن اقامت در کشتی کروز و هتل 5 ستاره تاپ ازمیر

تور کشتی کروز تابستان.94 با پرواز ترکیش ایر لاین

برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرمایید.

88982866

88982941

09190091946
تور ترکیه بهار و تابستان 94

آنتالیا با پرواز ماهان , تور آنتالیا بهار 94 , تور بهاره آنتالیا
تور ترکیه با پرواز ماهان در سال 94 به همراه قیمت های ویژه, تابستان 94, بهار 94


تور استانبول بهار و تابستان 94

تور ترکیه بهار و تابستان 94

تور های ترکیبی ترکیه با پرواز های مختلف


برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرمایید.

88982866
88982941
09190091946


توضیحات :
- گروه مسافرتی کیا تراول مجری مستقیم تور های ترکیه استانبول آنتالیا کوش آداسی و بدروم

***************
قیمت تور آنتالیا با پرواز ماهان نوروز 94 , تابستان 94 در صورت تعیین به روز رسانی خواهد شد .

***************


** قیمت تور آنتالیا ویژه نوروز 94 **

پکیج تور آنتالیا بهار 94

از 28 اسفند ماه تا 10 فروردین ماه | 6 شب و 7 روز

** ********* **

هتل : هتل کاروانسرای کندو

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 2,695,000

یک تخته : 3,525,000

2 تا 6 سال : 1,545,000

6 تا 12 سال : 2,045,000

** ********* **

هتل : هتل کاروانسرای لارا آنتالیا

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 2,880,000

یک تخته : 3,690,000

2 تا 6 سال : 1,745,000

6 تا 12 سال : 2,245,000

** ********* **
هتل : هتل تایتانیک دلوکس بلک

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 3,945,000

یک تخته : 5,345,000

2 تا 6 سال : 1,745,000

6 تا 12 سال : 2,895,000

** ********* **
هتل : هتل رویال هالیدی پالاس آنتالیا

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 2,445,000

یک تخته : 6,445,000

2 تا 6 سال : 1,945,000

6 تا 12 سال : 3,185,000

** ********* **
هتل : هتل مردان پالاس آنتالیا

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 2,445,000

یک تخته : 6,445,000

2 تا 6 سال : 1,945,000

6 تا 12 سال : 3,185,000

** ********* **
هتل : هتل دلفین ایمپریال آنتالیا

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 2,445,000

یک تخته : 6,445,000

2 تا 6 سال : 1,945,000

6 تا 12 سال : 3,185,000

** ********* **
هتل : هتل ریکسوس پریمیوم

محل هتل : ترکیه , آنتالیا

درجه هتل : 5 ستاره یوآل

پرواز : اطلس جت

دو تخته : 4,635,000

یک تخته : 6,615,000

2 تا 6 سال : 1,745,000

6 تا 12 سال : 3,225,000

** ********* **
خدمات تور :

6 شب و 7 روز اقامت در هتل
بلیط رفت و برگشت هوایی اطلس جت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی

مدارک :

اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار لازم
کپی پاسپورت مسافر هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت آژانس هیچگونه مسئولیتی در زمینه بیمه ندارد .

توضیحات :

1 - نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 145 تومان می باشد .
2 - پرواز چارتر و هتل ها بصورت گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد .

** ********* **


برای اطلاعات بیشتر از تمام پرواز های نوروزی , بهاری و تابستانی انتالیا (نوروز 943 , بهار 94 , تابستان 94 ) و تورهای نوروزی و رزرو هتل های مختلف با بهترین کیفیت و قیمت به صورت مسقیم و مطمئن با ما به شماره 44 94 52 88 تماس بگیرید.

شماره تماس خارج از ساعات اداری 1838 749 0901

- جهت ثبت نام ارسال 50% مبلغ تور الزامی است .

- نرخ کودکان زیر 2 سال 200000 تومان میباشد.

- پرواز تور آنتالیا ویژه نوروز و بهار 93 و همچنین تابستان 93 چارتر و هتل گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می گردد.

- بیمه مفری برای مسافرین بالای 60 سال اجباری میباشد.

- شرایط قرارداد این آژانس مطابق با شرایط سازمان

گردشگری می باشد . مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج و

همچنین کنترل گذرنامه به عهده درخواست کننده و مسافر

می باشد.

در باره تور ترکیبی یا همان تور میکس استانبول آنتالیا

در طی سالیان گذشته و بر اساس درخواست مسافرین تورهای متفاوتی از سوی مدیران تور طراحی و اجرا گردیده که تور ترکیبی استانبول آنتالیا کوش آداسی بدروم مارماریس و غیره از آن جمله است .
با توجه با چارتر بودن پرواز ها در این مسیر ها اغلب تورها من جمله تورهای ترکیبی ترکیه و سایر مسیر ها یک هفته ای می باشد. به طور مثال تور 7 شب استانبول , 7 شب آنتالیا , 7 شب کوش آداسی , 3 شب استانبول 4 شب آنتالیا , 4 شب استانبول 3 شب آنتالیا , 3 شب استانبول 4 شب کوش آداسی و ....
پرواز های داخلی در تور های ترکیبی ترکیه اغلب پرواز اطلس جت یا ترکیش می باشد.

استانبول , آنتالیا , کوش آداسی مقصد گردشگری بسیاری از ایرانیان

سفر به یک کشور خارجی که ویزا نمی خواهد و نزدیک است , نظر بسیاری از مسافران را به سوی ترکیه جلب میکند.
بازدید از مراکز خرید استانبول در حراجی های آکسارای , لاللی , تقسیم یا به قول ترک ها میدان تکسیم و بازار های آنتالیا در مناطق لارا , کمر , بلک و آلانیا و همچنین مراکز خرید برند های ازمیر و بازار خرید محلی کوش آداسی از برنامه های بسیاری از مسافرین نوروزی و بهاری ایرانی در نوروز , بهار 93 و همچنین تابستان 93 می باشد .

استفاده از هتل های ساحلی َشهر آنتالیا از مردان پالاس , ریکسوس لارس و سانگیت , رویال هالیدی , آدم و حوا و میراکل گرفته تا هتل های کروانسارای لارا و کندو, تایتانیک , کویین الیزابت , ووگ , آی سی گرین , آدونیس , پرتوبلو و سایر هتل های 4 و 5 ستاره آنتالیا ترکیه بیشترین تفریحات را شامل می شود.

اغلب هتل های آنتالیا و کوش آداسی به صورت آل all یا یو آل uall یعنی با صرف صبحانه , ناهار , شام و نوشیدنی می باشند . اما در استانبول تقریبا تمام هتل به صورت بی بی bb یعنی با صبحانه تنها می باشد.

همه ساله در آستانه نوروز , بهار و تابستان پرواز های مختلف ایرانی و خارجی ترکی همانند پرواز ایران ایر , ماهان , تابان , قشم ایر , آسمان , اطلس جت , اونور ایر , پگاسوز و سایر برای فرودگاه های استانبول , سابیها , ازمیر کوش آداسی و آنتالیا در نظر گرفته می شود.
که معمولا قیمت های آفر یا ارزان با پرواز های ایرانی امکان پذیر می گردد.
در مقابل پرواز های ترک به صورت مسقیم در فرودگاه آنتالیا به زمین نشسته و مسافرین سختی ترانسفر چند ساعته را نخواهند داشت.

هواپیمایی اطلس جت بعد از ترکیش بزرگ ترین ایر لاین atlas jet air line ترکیه می باشد . این هواپیمایی تقریبا به تمامی نقاط آسیا و اروپا پرواز من جمله تهران دارای پرواز می باشد.
هواپیمایی اطلس جت به اکثر شهرها و نقاط ترکیه پرواز دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
استانبول به آنتالیا , استانبول به ازمیر کوش آداسی , استانبول به آلانیا و ...و همچنین از مسیر ایران :
تهران به استانبول و بالعکس , تهران به آنتالیا , تهران به ازمیر کوش آداسی و تهران به فرودگاه بدروم

درباره پرواز آسمان:

- پرواز آسمان با هواپیما مدل ایر باس انجام شده و تاریخ و ساعت های پرواز این هواپیمایی از تهان به فرودگاه آتاتورک و سابیهای استانبول و پرواز برگشت آن به شرح زیر است:

روز های رفت : همه روزه | روز های برگشت : همه روزه | ساعت رفت : شب | شاعت برگشت : شب

در باره هواپیمایی قشم ایر :

- پرواز قشم ایر ترکیه با هواپیما مدل ایر باس انجام شده و تاریخ و ساعت های پرواز این هواپیمایی از تهان به فرودگاه آتاتورک و سابیهای استانبول و پرواز برگشت آن به شرح زیر است:

روز های رفت : دوشنبه و جمعه هر هفته | روز های برگشت : هدوشنبه و جمعه هر هفته | ساعت رفت : 17:00 | شاعت برگشت : 22:00

پرواز تابان ترکیه :

- پرواز تابان ترکیه با هواپیما مدل ایر باس انجام شده و تاریخ و ساعت های پرواز این هواپیمایی از تهان به فرودگاه آتاتورک و سابیهای استانبول و پرواز برگشت آن به شرح زیر است:

روز های رفت : یکشنبه , 3 شنبه , چهار شنبه و جمعه هر هفته | روز های برگشت : یکشنبه , 3 شنبه , چهار شنبه و جمعه هر هفته | ساعت رفت : 07:00 صبح | ساعت برگشت : 10:00 صبح

درباره پرواز ایران ایر :

- پرواز ایران ایر ترکیه با هواپیما مدل بوئینگ 747 انجام شده و تاریخ و ساعت های پرواز این هواپیمایی از تهان به فرودگاه آتاتورک و سابیهای استانبول و پرواز برگشت آن به شرح زیر است:

روز های رفت : دوشنبه , چهار شنبه و جمعه هر هفته | دوشنبه , چهار شنبه و جمعه هر هفته | ساعت رفت : 07:00 صبح | ساعت برگشت : 11:00 صبح

درباره پرواز ماهان :

- پرواز ماهان ترکیه با هواپیما ایر باس انجام شده و تاریخ و ساعت های پرواز این هواپیمایی از تهان به فرودگاه آتاتورک و سابیهای استانبول و پرواز برگشت آن به شرح زیر است:

روز های رفت : همه روزه | همه روزه | ساعت رفت : 07:00 صبح و 18:00 عصر | ساعت برگشت : 10:00 صبح و 22:00 شب

========================
پکیج تور آنتالیا پرواز ماهان
========================

هتل : EURO PLAZA TAKSIM

هتل یورو پلارا - تور آنتالیا

در جه : 4* bb

قیمت برای هرنفر در اتاق 2 تخته : 2,180,000

شب اضافه : 185,000

========================

هتل : CRYSTAL TAKSIM

هتل کریستال - تور آنتالیا

در جه : 4* bb

قیمت برای هرنفر در اتاق 2 تخته : 2,250,000

شب اضافه : 220,000

========================

هتل : ELIT WORD TAKSIM

هتل الیت ورد - تور آنتالیا

در جه : 5* bb

قیمت برای هرنفر در اتاق 2 تخته : 2,650,000

شب اضافه : 350,000

========================


هتل های ترکیه

هتل های استانبول

هتل های 3 ستاره استانبول

هتل سابنا استانبول Sabena hotel Istanbul
سه ستاره | 3 ستاره | واقع در منطقه آکسارای محله توپکاپی aksaray topkopy قیمت 29 دلار هر شب هر نفر

هتل توپکاپی استانبول topkopy Istanbul hotel
سه ستاره | 3 ستاره | واقع در منطقه آکسارای محله فندق زاده یا فندیک زاده
قیمت 30 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.hoteltopkapi.com


هتل مترو پولی استانبول metropoli Istanbul hotel
سه ستاره | 3 ستاره | واقع در مرکز آکسارای aksaray center
قیمت 33 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.hotelmetropoli.com

هتل بابیل استانبول babil hotel Istanbul
سه ستاره | 3 ستاره | واقع در مرکز آکسارای aksaray center
قیمت 29 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل :www.babilhotel.com


هتل گرند لیزا grand liza hotel
سه ستاره | 3 ستاره | واقع در منطقه :سارای لاللی aksaray lalali
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.hotelliza.com


هتل ککیک یا چچیک استانبول kecik hotel Istanbul
سه ستاره | 3 ستاره | واقع در منطقه :سارای لاللی aksaray lalali
قیمت 37 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.kecikotel.com.tr


هتل های 4 ستاره استانبول
هتل بودو استانبول budo Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه :سارای لاللی aksaray lalali
قیمت 47 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.budohotel.com


هتل دیاموند diamond hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه زیتون بورنو ZEYTINBURNU
قیمت 45 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.diamondcityhotels.co

هتل آل سیزن استانبول all season hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه آکسارای فندیک زاده یا فندق زاده aksaray / findikzade
قیمت 47 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.hotelallseasons.com


هتل گلدن هیل استانبول golden hill Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه آکسارای فندیک زاده یا فندق زاده aksaray / findikzade
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.goldenhill.com.tr


هتل مارمارای استانیول marmaray hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه آکسارای ینی کاپی aksaray / yenikapi
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.marmarayhotel.com


هتل گرند اس استانبول grand s Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه اوتوگار OTOGAR / ESENLER
قیمت 40 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : grandshotel.com


هتل گرند اونال grand unal hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای aksaray / center
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.grandunalhotel.co


هتل گرند امین grand emin hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای aksaray / center
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.aymahotelsgroup.


هتل مارینم استانبول marinem hotel istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای لاللی aksaray / lalali
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.marinemhotelista.


هتل گرند هیلاریوم استانبول GRAND HILLARIUM hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای aksaray / center
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل hilariumhotel.com

هتل ایکبال دیلاکس ikbal deluxe hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای لاللی aksaray / lalali
قیمت 48 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.ikbaldeluxehotelistanbul


هتل آسپن یا اسپن استانبول aspen hotel istanbul.
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای لاللی aksaray / lalali
قیمت 42 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.aspenhotelistanbul.c


هتل کلس یا کلاس استانبولklas hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه مرکز آکسارای لاللی aksaray / lalali
قیمت 47 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.klasshotel.com.tr


هتل کارتون استانبول carlton Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه شازده باشی shazdebashi
قیمت 47 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.carltonhotelistanbul


هتل پیرینسس یا یرنسس اولد سیتی PRINCESS OLD CITY Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در منطقه آکسارای هاسکی aksaray / haseki
قیمت 47 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.princessoldcity.com


هتل یورو پلازا استانبول euro plaza hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع درمیدان تکسیم یا تقسیم تپه باشی taksim tepebasi
قیمت 40 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.princessoldcity.com


هتل گرند خلیج | گرند هالیک | استانبول grand halic Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع درمیدان تکسیم یا تقسیم تپه باشی taksim tepebasi
قیمت 40 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.grandhalic.com

هتل زوریخ استانبول zurich hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع شاهزاده باشی یا شازده باشی shazdebasi
قیمت 43 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.hotelzurichistanbul.c


هتل گرند گول سوی استانبول grand gulsoy Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع شاهزاده باشی یا شازده باشی shazdebasi
قیمت 43 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.grandhotelgulsoy.com


هتل بلک بیرد استانبول black bird hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع شاهزاده باشی یا شازده باشی shazdebasi
قیمت 50 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.blackbirdhotel.coهتلل لیون استانبول lion hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 42 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.lionhotel.net


هتل کروانسارای | کروانسرای استانبول kervansaray hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 42 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : kervansarayhotel.com


هتل پارک رویال استانبول park royal Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 45 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.parkroyaltaksim.c


هتل پارک سیتی استانبول park city Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 45 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : http://www.taksimpark


هتل ماربل استانبول marble hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 45 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : http://www.marblehot

هتل کریستال استانبول crystal hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 45 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.crystalhotel.net


هتل کارتون استانبول cartoon hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 50 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.cartoonhotel.com


هتل آوانتگارد استانبول avantgard hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 52 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.goldenage2hotel.com


هتل گلدن پارک | گولدن پارک استانبول golden park Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 47 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل : www.hotelgoldenpark.ne


هتل گرند اوزتانیک استانبول grand oztanik Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 47 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.grandoztanik.com

هتل کناک استانبول konak hotel Istanbul
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 47 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.grandoztanik.comهتل نیکسون بوسفوروس دری | نیکسون بوسفر دری Nixon bosphoruse
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 52 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.marbienhotel.co


هتل تایتانیک سیتی استانبول titanic city Istanbul hotel
چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در میدان تکسیم تقسیم taksim / center
قیمت 67 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.titanicity.com


هتل های 5 ستاره استانبول

هتل تایتانیک بیزینس استانبول TITANIC BUSUNES HOTEL ISTANBUL
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در بایرام پاشا BAYRAMPASHA
قیمت 63 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.titanic.com.tr


هتل ددمان استانبول dedeman hotel Istanbul
هتل تایتانیک بیزینس استانبول TITANIC BUSUNES HOTEL ISTANBUL
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در گیره تپه میدان تکسیم تقسیم GAYRETTEPE / TAKSİM
قیمت 63 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.dedeman.com


هتل سورملی استانبول
هتل تایتانیک بیزینس استانبول TITANIC BUSUNES HOTEL ISTANBUL
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در گیره تپه میدان تکسیم تقسیم GAYRETTEPE / TAKSİM
قیمت 63 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.surmelihotels.com


هتل گرند جواهر استانبول grand cevahgir hotel Istanbul
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در خیابان شیشلی میدان تکسیم تقسیم sisli / shishli / TAKSİM
قیمت 55 دلار هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.gch.com.tr
هتل کرون پلازا استانبول CROWNE PLAZA HARBIYE Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم center / taksim
قیمت 69 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل cpistanbulharbiye.com


هتل رادیسون بولو پرا | رادیسون بلو استانبول Radisson blue pera Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم خیابان پرا | میدان تقسیم pera / taksim
قیمت 69 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.radissonblu.com

هتل ریکسوس الیسیوم استانبول rixos Elysium Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 63 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.rixos.com


هتل رامادا پلازا استانبول ramada plaza Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 57 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.ramadaplazaistanbul.coهتل پوینت تکسیم استانبول point taksim Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 77 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.pointhotel.com


هتل تایتانیک پورت استانبول titanic port Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع باکرکوی bakirkoy
قیمت 73 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.titanic.com.tr

هتل الیت ورد استانبول elit word Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 75 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.eliteworldistanbul


هتل رونسانس بسفر استانبول RENAISSANCE BOSPHORUS hotel Istanbul
نج ستاره | 5 ستاره | واقع دربشیکتاش besiktas | beshiktash
قیمت 75 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.marriott.coهتل مارتی تکسیم استانبول marti taxim Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 95 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل martiistanbulhotel.com


هتل سویس یا سوئیس هتل استانبول SWISSOTEL THE BOSPHORUS Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 100 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.swissotel.com


هتل د مارمارا استانبول the marmara Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 77 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل taksim.themarmarahote


هتل گرند حیات استانبول grand hayatt Istanbul hotel
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 88 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.istanbul.grand.hyatt.co


هتل هیلتون استانبول Hilton hotel Istanbul
پنج ستاره | 5 ستاره | واقع درمیدان تکسیم | میدان تقسیم Taksim Center
قیمت 103 یورو هر شب برای هر نفر
وب سایت هتل www.hilton.com.tr

______________________________________

هتل های آنتالیا


Adonis Hotel Antalya هتل آدونیس آنتالیا
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت 75 دلار هرشب برای هر نفر در ماه سمتامبر
وب سایت : www.adonishotel.com

AKKA ALINDA HOETL ANTALYA هتل آکا آلیندا آنتالیا
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.akkaalinda.com

ANTALYA PALACE هتل آنتالیا پالایس
ANTALYA / LARA / KUNDU چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.antalyapalace.com

CLUB HOTEL FALCON هتل کلاب فالکن
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.clubhotelfalcon.com.tr

DELPHIN DIVA هتل دلفین دیوا آنتالیا
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.delphinhotel.com

DELPHIN EMPERIAL هتل دلفین امپریال
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.delphinhotel.com

DELPHIN PALACE هتل دلفین پالایس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.delphinhotel.com

GRAND PARK LARA هتل گراند پارک لارا
ANTALYA / LARA / KUNDU چهار ستاره | 4 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت :

KERVANSARAY LARA کروانسارای لارا
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.kervansarayhotels.com.tr/

KERVANSARAY KUNDU کروانسرای کندو
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.kervansarayhotels.com.tr/


LIMAK LARA لیماک لارا
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : limakhotels.com/lara/

MIRACLE هتل میراکل
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.miracleotel.com

PORTOBELLO هتل پورتوبلو
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.portobello.com.tr

RIXOS DOWNTOWN هتل ریکسس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.downtownantalya.rixos.com

RIXOS LARES| ریکسوز لارس آنتالیا هتل ریکسوس لارس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.rixos.com/tr/rixos-lares-otel


ROYAL HOLYDAY PALACE هتل رویال هالیدی پالایس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.royalholidaypalace.com

ROYAL WINGS هتل رویال وینگز
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.royalwingshotel.com

SHERWOOD BREEZES RESORT هتل شروود بریزس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.sherwoodresort.com.tr

VENEZIA PALACE هتل ونزیا پالایس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.veneziapalace.com/

WOW KREMLIN PALACE هتل کرملین پالایس
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.wowhotels.com


WOW TOPKAPI PALACE هتل توپ کاپی پالاس آنتالیا
ANTALYA / LARA / KUNDU پنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در آنتالیا لارا کندو
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.wowhotels.com

CALISTA LUXURY RESORT هتل کالیستا لوکسوری پالاس
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.calista.com.tr/

CORNELIA DE LUXE RESORTآنتالیا هتل کورنلیا لکسوری
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.corneliaresort.com/


CRYSTAL FAMILY RESORT هتل کریستال فمیلی
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.crystalhotels.com.tr

CRYSTAL WATERWORLD RESORTآنتالیا هتل کریستال واتر ورلد
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.crystalwaterworld.com

SHERWOOD DREAMS هتل شروود دریمز آنتالیا
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.sherwoodhotels.com.tr/

SUSESI LUXURY RESORT هتل سوسسی لوکسوری آنتالیا
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.susesihotel.com

VOYAGE BELEK هتل وی ایج
BELEK / SIDEپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | وااقع در بلک سیده
قیمت دلار هرشب برای هرنفر
وب سایت : www.voyagehotel.com/

DAIMA RESORTآنتالیا هتل دایما ریزورت
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.daimahotels.com

LIMAK LIMRA هتل لیماک لیمرا
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : limakhotels.com/limra/


MAXX ROYAL RESORT هتل مکس رویال آنتالیا
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.maxxroyal.com

ORANGE COUNTY RESORTآنتالیا هتل اورنج کانتی
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.orangecounty.com.tr/

QUEEN ELIZABETH ELITE SUITE هتل کوئین الیزابت الیت
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.queenelizabeth.com.tr

RIXOS BELDIBI هتل ریکسسوس بلدیبی آنتالیا | ریکسوز بلدیبی |
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.rixos.com

RIXOS PREMIUM HOTEL هتل ریکسسوس پریمیوم آنتالیا | ریکسوز پرمیوم |
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.rixos.com

RIXOS SUNGATE HOTEL هتل ریکسسوس سانگیت آنتالیا | ریکسوز سانگیت |
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.rixos.com

ROSE RESIDENCE HOTEL هتل رز رزیدنس بیچ آنتالیا |
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.rosehotels.com.tr

Yelken hotel in antalyaهتل یلکن آنتالیا |
BELDIBI / KEMER / TEKIROVAپنج ستاره | 5 ستاره | یو آل | واقع در بلدیبی کمر تکیروا
قیمت دلار هرشب برای هر نفر
وب سایت : www.yelkenhotels.com.tr

_____________________________________


درباره انتالیا:

اب و هوای انتالیا:

این شهر به خاطر این که در منطقه دریای مدیترانه قرار گرفته در زمستانها بارانی و معتدل و در تابستانها گرم می باشد.

شهر آنتالیا مهمترین مرکز توریستی ترکیه می باشد. طول ساحل های آنتالیا با در نظر گرفتن ناهمواریهایش 650 کیلومتر و طول مستقیمش 500کیلومتر می باشد عمق دریا در بخش های غربی ساحل آنتالیا به خاطر شیب تند کوههای مشرف به این قسمت ها بیشتر می باشد. علی رغم این در ساحل های قاش ، دمره ، فینیکه ، کوملوجا، تکیراوا و کمر پلاژهای طبیعی بسیار خوبی وجود دارد. علاوه بر اینها در سواحل گوینوک ، کمر، تکیراوا، اولمپیوس، از کاره کولین دنیا تا کستانتوس و پلاژهای بل دیبی عناصر طبیعی لازم وجود دارد. پلاژهای رشیدآوا وکونیا آلتی در غرب آنتالیا قرار دارد.

سواحل انتالیا:

- در بخش های شرقی استان یک جلگه در میان موازات کوه و دریا تشکیل شده است و به این ترتیب در سواحل شنی از آنتالیا تا نزدیکی های قاضی پاشا کشیده شده پلاژهای باشکوهی تشکیل گشته است. در شرق آنتالیا هم پلاژهای کونوو، بلک، لارا،کارپوزکالدیران قرار دارد. در آنتالیا تعداد زیادی از پلاژهایی که برنده پرچم آبی شده اند وجود دارد.پرچم آبی نام جایزه ای است که از سوی اوقاف آموزش محیط زیست اروپا از اوایل سال 1987 برای بالا بردن کیفیت خدمات رسانی پلاژها، تمیزی آبهای دریا و دریاچه ها و سواحل به کشورها اعطا می شود. اوقاف آموزش محیط زیست ترکیه که عضو آموزش محیط زیست اروپا است بر فعالیتهای کمپانیها نظارت دارد (از سال 1992) . وجود خلیج های کوچک دیدنی و پلاژهای طبیعی شنی و نرم آنتالیا در کنار گرم شدن دریا و آب و هوای منطقه در میان ماههای مارس تا دسامبر باعث افزایش فصل توریسم دریا شده است.


درباره آنتالیا :

- آنتالیا از کوههای توروس با پوشش گیاهی از درختان کاج بسمت پایین جایی که دریای زلال و جوشان مديترانه قرار گرفته امتداد می یابد و به خط ساحلی نا منظم خلیج دور دست منتهی میگردد.
انتالیا مرکز صنعت گردشگری ترکیه است و ۳۰ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه به این شهر وارد می‌شوند. این استان دارای ۶۵۷ کیلومتر ساحل است که پلاژها، بندرها و شهرهای باستانی زیادی در کنار آن قرار دارد از جمله محل باستانی زانتوس که در فهرست میراث جهانی قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این شهر در منطقه دریای مدیترانه واقع شده، در شرق آنتالیا شهرهای مرسین و کارامان، در شمالش قونیه، اسپارتا و بوردور، در غربش موغلا و در جنوبش دریای مدیترانه می باشد.

اقتصاد آنتالیا :

- آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگري ، نقش بسيار مهمي براي مردم منطقه و مردم کشور تركيه دارد بطوريكه اين شهر را پايتخت گردشگري اين كشور مي دانند.
همچنين آنتاليا تولید كننده محصولات کشاورزی شامل مرکبات ، پنبه ، گل ، زیتون ، روغن زیتون و موز است.

_____________________________________

مناطق دیدنی آنتالیا :

ساحل لارا
ساحل کُنی‌آلتی
آکوالند
پاموک کاله ( پاموک قلعه)
تورکشتی
شب ترکی شهر آنتالیا
تور رافتینگ
شهر قدیمی در مرکز آنتالیا
ساحل غربی آنتالیا : ساحل نور
سواحل شرقی آنتالیا : سواحل ماسه های طلایی

_____________________________________

تور ویژه آنتالیا با پرواز ماهان , انتالیا با پرواز ماهان , پرواز ماهان ترکیه , پرواز ماهان , تور آنتالیا

برای اطلاعات بیشتر با جناب اقای کیانی تماس حاصل فرماییدو
88983021
88982912
88982941
09190091946

  • ایران - تهران - سعادت آباد علامه جنوبی بین خیابان های 24 و 26 ام

  • نشانی :

  • 0098 - 21 - 88983021 - - 09190836650 - - 09190091946

  • تلفن:

  • فکس :

ارسال پيام به شرکت

اگر عضو نمايشگاه باشيد مي توانيد تاريخ و زمان مشاهده پيام خود و همچنين پاسخ ارائه دهنده اين محصول به پيام خود را نيز مشاهده نماييد. در صورت تمايل مي توانيد عضو نمايشگاه شويد

فرستنده:

نام و نام خاوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

گيرنده:

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفرهای اسرار آمیز

   

عنوان پيام:

متن پيام:

 این کد را وارد کنید :    6277

   توجه: هنگام ارسال پيام، IP شما ذخيره خواهد شد - 54.167.76.176